Izmerene vrednosti UV indeksa za Novi Sad 24.11.2017.

Indeks

Vreme

Merenja intenziteta biološki aktivnog dela UV spektra sunčevog zračenja u Novom Sadu vrši Departman za fiziku, PMF, Univerziteta u Novom Sadu. Rezultati se izražavaju grafički u UV indeksima, a beleženje novih vrednosti se vrši na svakih pola sata.